Участие в проекти и програми:

 

 • 2017г. - Проект -  „Различното лято“ с финансовата подкрепа на Община Пловдив, Компонент 3 „Гражданска активност“
 • 2016–2017 г.- Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1
 • 2011 -2012 г. – финансиране по програма на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”
 • 2010 г. - финансиране по програма на Министерство на културата - допълваща субсидия - за компютърна техника
 • 2009 г. - финансиране по програма на Министерство на културата - ремонт
 • 2008 г. - финансиране по програма на Министерство на културата - ремонт и компютърна техника
 • 2007г. - финансиране по програма на Министерство на културата - допълваща целева субсидия – ремонт и компютърна техника
 • 2006 г. - финансиране по програма на Министерство на културата - "Финансова подкрепа на библиотеките за обновяване фондовете им с нова литература за повишаване на техните културни, образователни и информационни възможности"
 • 2006 г. - финансиране по програма на Министерство на културата – допълваща субсидия - ремонт
 • 2005 г. - финансиране по програма на Министерство на културата - допълваща субсидия - за компютърна техника
 • 2004 г. - финансиране по програма на Министерство на културата - допълваща субсидия - за ремонт.
 • 2004 г. – финансиране по проект „Библиотеки 2004“ на Национален център за книгата.

Социални Медии

Контакти

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "МЛАДОСТ – 1983 г.”
Пловдив - 4023, ж.р.. "Тракия" бл. 22
тел.- 032:682 250, 0888487232
e-mail: mladost83@abv.bg
Председател: Екатерина Каблешкова
Секретар: Елена Апостолова

Народно читалище „Младост-1983” 1983-2017 ©