Клуб „Идея”

Да осмислим свободното си време!

Сподели идеите си с нас!

 

Мисията на Клуб „Идея” при читалище „Младост-1983” е да работи за утвърждаване ценностите на гражданското общество в район „Тракия” чрез обмен на идеи и информация. 

Колкото по-голямо е населеното място, в което се живее, толкова по-голяма е „анонимността” и Клуб „Идея“ e не само желано, но  и необходимо място  за много  самотни жители на района.  В Клуба се организират редица културни събития свързани с исторически  дати и годишнини, християнският ни календар, срещи с творци от различни области на изкуството.

Очакваме  Ви всеки вторник от 14 до 17 часа в залата на клуб „Идея” в  бл. 13.

Ръководител на секцията : Дафинка Хаджиева

Социални Медии

Контакти

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "МЛАДОСТ – 1983 г.”
Пловдив - 4023, ж.р.. "Тракия" бл. 22
тел.- 032:682 250, 0888487232
e-mail: mladost83@abv.bg
Председател: Екатерина Каблешкова
Секретар: Елена Апостолова

Народно читалище „Младост-1983” 1983-2017 ©