ЕЗИКОВА ШКОЛА

Езикова школа „Младост“ предлага качествено, гъвкаво и ефективно обучение по английски език за деца и възрастни, начинаещи и напреднали. 

Всеки един от нашите ученици е специален. Затова обучението при нас се провежда индивидуално и преподавателят може да обърне внимание на спецефичните потребности на ученика,  като се акцентира на граматиката,  лексиката  или на развитие на комуникативните способности.

Дългогодишната ни практика показва, че най-ефективни са индивидуалните уроци, в които  обучението е изцяло съобразено с темпото на учене  и усвояване на всеки ученик.

Тази форма на обучение дава възможност за фокусиране и само върху един компонент – разговор, граматика, специализирана лексика, подготовка за конкретно събитие – изпит, презентация.

Уроците се провеждат  в  удобно време, включително събота и неделя. Интензивността на обучението е изцяло съобразена с възможностите и целите на учениците ни. 

Този подход ни позволява да постигаме винаги високо качество  на преподаване и удовлетвореност на учениците ни от постигнатите резултати.

Социални Медии

Контакти

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "МЛАДОСТ – 1983 г.”
Пловдив - 4023, ж.р.. "Тракия" бл. 22
тел.- 032:682 250, 0888487232
e-mail: mladost83@abv.bg
Председател: Екатерина Каблешкова
Секретар: Елена Апостолова

Народно читалище „Младост-1983” 1983-2017 ©