Библиотека

Читалище „Младост-1983 г.” има две библиотеки, вписани в регистъра на обществените библиотеки към Министерство на културата под № 308/2016-07-14. Библиотеките започват своята работа още със създаването на читалището през 1983 година. Те са разположени в подблоковото пространство на бл. 22 и бл. 13 в жилищен район „Тракия”. Фондът наброява над 21000 библиотечни единици, по-голяма част от които, са художествена литература за възрастни и деца. Целият фонд е на свободен достъп.
Библиотеките имат добър справочен фонд, включващ актуални енциклопедии, речници, пътеводители, атласи, алманаси. И двете библиотеки разполагат с всички произведения на автори от препоръчителните списъци на учениците от 1-12 клас.
Библиотечният фонд ежемесечно се попълва с нови книги, за избора на които определящо е читателското търсене.
Редом с книгите читателите ползват информация от глобалното Интернет- пространство и мултимедийни продукти. Библиотеките разполагат с елекронен каталог и възможност за справки по различни теми. Сред това книжно богатство се провеждат редица срещи с изтъкнати български писатели и творци. Ежемесечно и в двете библиотеки се провеждат литературни утра и творчески работилнички за най-малките читатели.

Социални Медии

Контакти

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "МЛАДОСТ – 1983 г.”
Пловдив - 4023, ж.р.. "Тракия" бл. 22
тел.- 032:682 250, 0888487232
e-mail: mladost83@abv.bg
Председател: Екатерина Каблешкова
Секретар: Елена Апостолова

Народно читалище „Младост-1983” 1983-2017 ©